Happiness Strategy

Laten we samen werken aan het welbevinden binnen uw onderneming

Ondernemingen worden zich steeds meer bewust van het belang om zich goed te voelen op het werk. Bedrijfsleiders en directeurs beseffen dat hun medewerkers doeltreffender zullen werken en minder gevoelig zullen zijn voor een burn-out wanneer ze in goede gezondheid verkeren en ze hun werkomgeving als stimulerend ervaren.

 

Zich goed voelen op het werk heeft uiteraard met meerdere factoren te maken: de kantooruitrusting, de verlichting, de werkuren, de uren van rust en slaap, de voeding en de tijd uitgetrokken voor het nuttigen van maaltijden en het regelmatig bewegen.

Healthy foodbikedrink water

Wij bieden een vernieuwend concept aan dat uw medewerkers zal doen inzien hoeveel voordelen ze kunnen halen, zowel op privé- als op professioneel vlak, door te waken over hun lichaamsconditie. Onze aanpak is vooral gericht op het aanreiken van concrete tips om de opgedane kennis in deze opleiding over het welbevinden op het werk in de praktijk te brengen .

Het bewustmaken van de managers, een uitdaging van formaat!

In een eerste fase willen we het management bewust maken van de meerwaarde die een groter welbevinden op het werk teweegbrengt.  De voordelen zijn uiteraard van “menselijke”, maar ook en misschien vooral van “financiële” aard: een daling van de turn-over, een drastische vermindering van het aantal afwezigen door ziekte, een stijgende doeltreffendheid . Ons voorstel kan pas concrete resultaten opleveren wanneer er effectieve middelen worden ingezet in de vorm van ruimten waar kan gesport worden en reminders aan de zaken die tijdens de activiteit naar voor werden gebracht.

Mechanismen

We gaan te werk volgens 2 onderling erg verschillende werkmechanismen die elkaar aanvullen in het kader van deze “educatieve activiteit van welbevinden”:

  1. Werksessies met een coach gespecialiseerd in sport, voeding en omgaan met stress.
  2. Sessies waarin de “kennis wordt gevalideerd” aan de hand van tactiele tablets + concrete oefeningen onder de leiding van een animator.

 

wellness-companies

De werksessies zijn kort en efficiënt

Droste-effect

Belangrijke onderwerpen worden aangesneden zoals de soorten stress en het omgaan ermee, de lichaamsreacties aan de hand van een fysieke oefening, de overtuigingen met betrekking tot voeding, enz. De onderwerpen worden op een ludieke manier behandeld met als bedoeling dat de deelnemers er zoveel mogelijk informatie uit halen.

Workshops in kleine groepen

Na ongeveer 15 minuten gaat een ludieke sessie van start. Er worden groepjes gevormd van 6 tot 7 personen. Elk groepje krijgt een tablet. Tijdens deze sessie moeten er vragen worden beantwoord over het aangehaalde onderwerp, moeten er zaken waarover de coach al dan niet heeft gesproken, in de praktijk worden gebracht. Er worden ook oefeningen voorgesteld in kleine groep, die met behulp van de tablet worden vastgelegd op foto of film om ze na de sessies te kunnen bekijken, er misschien zelfs hartelijk mee te lachen en ongetwijfeld bepaalde aspecten ervan te corrigeren!

 

office exercices

En nu bewegen maar!

Om de activiteit van een zekere dynamiek te voorzien en om een teambuildingseffect te creëren, zullen de deelnemers zich moeten verplaatsen in de verschillende lokalen van de gebouwen (binnen en/of buitenruimte) die voor deze gelegenheid ter beschikking werden gesteld. De activiteit verloopt als het ware in de vorm van een “schattenjacht”.

Wanneer de deelnemers klaar zijn met hun ludieke sessie, neemt de coach opnieuw het woord over een ander onderwerp… Zijn toelichting wordt opnieuw gevolgd door een ludieke sessie met de tablets. En zo verder.

Context

De activiteit kan zo goed als overal doorgaan… Dit moet nader worden bepaald in functie van het weer en van de beschikbare ruimten op de dag van de activiteit… Het is tevens mogelijk om dit programma te laten doorgaan in een klassieke congresruimte of zelfs in een Decathlonwinkel  (die onze partner is voor dit project) die het dichtst bij uw bedrijfsgebouw gelegen is.

Foto's