Lego Challenge

lego challenge

De LEGO®-blokjes ten dienste van uw onderneming.

92,3% van alle westerse volwassenen beweren reeds met de LEGO®-blokjes gespeeld te hebben. En u?

Wat dacht u ervan eventjes terug naar uw kinderjaren te vliegen door de gekleurde blokjes en de gele mannetjes te gebruiken tijdens een teambuilding-activiteit?De Deense  LEGO® maatschapij heeft inderdaad een breed gamma producten ontwikkeldaangepast aan de activiteiten in een onderneming. We stellen u voor een van deze nieuwe  concpten te gebruiken tijdens een ploegactiviteit: beroep doen op een wereld door iederen gekend, maar ver weg van de beroepswereld. Dat is ideaal om de medewerking onder collega’s te bootsen! Deze kleine blokjes worden echte communicatiemiddelen. ze zullen eveneens bijdragen tot  een betere sfeer in uw onderneming.

Competitie en creativiteit

Zoals in elke competitie die zichzelf respecteert is het doel van het spel zoveel mogelijk punten per ploeg te winnen. De deelnemers moeten meerdere bouwkundige uitdagingen aannemen en blijk geven aan ploeggeest om die te winnen: de hoogste toren bouwen, een labyrinth parcours uitvinden, een bekend monument reproduceren…Maar opgepast, de animator kan op elk moment de regels veranderen of nieuwe regels inbrengen. De deelnemers moeten bijvoorbeeld zo snel mogelijk de langst mogelijke brug bouwen met….zo weinig mogelijk  LEGO®-blokjes! Daarna moeten ze hun brug aan die van een andere ploeg proberen te koppelen. ompetitie, communicatie en creativiteit zijn de sleutelwoorden van deze  LEGO®-activiteit. De uitdagingen laten toe de banden te vernauwen tussen de leden van uw beroepsploeg en liggen aan de oorsprong van een gunstige werksfeer.

Gemak en mobiliteit

Waar ook uw evenement  plaatsvindt; in een hotel, in een zaal of zelfs op uw kantoren, we komen met alle nodige materiaal. Onze animators stellen honderden LEGO®-blokjes ter beschikking van de deelnemers en de activiteit kan van start gaan. We hebben slechts een tafel nodig voor elke ploeg.

De LEGO® als coaching in de onderneming

Een probleem oplossen in uw onderneming? Betere verstandhouding creëren onder de medewerkers? U wil een coaching organiseren in uw zaak, maar wel  op een ludieke en leuke manier ? Ontdek hier hoe de LEGO®s kunnen worden gebruikt.

Meer info over onze Lego® activiteiten ? Contacteer ons snel !

 

Soortgelijke activiteiten