Networking Play

Kies uw nieuwe professionele contacten doelgericht. Sneller en doeltreffender netwerken.

Stel u een networking drink voor waar u meteen uw leads uit haalt…

Serious gaming met netwerken als inzet is een zeer vruchtbare combinatie! De essentie zelf van serious gaming is immers het engagement van de gebruiker. Een netwerkevent waar men veel interessante mensen heeft ontmoet maar waar een gebrek is aan engagement is een verloren investering, zo eenvoudig is dat. Zowel op vlak van tijd als van geld.

Doe uw networking goed of doe het helemaal niet!

Zich vol enthousiasme inschrijven voor een netwerkavond; de dag zelf al veel minder enthousiast zijn; er toch naartoe gaan al was het om uw geweten te sussen maar thuiskomen met het gevoel dat het puur tijdverlies was… Herkenbaar? Ook voor ons! Daarom hebben we dit concept ontwikkeld. Dankzij dit Networking Game ontmoet u meer professionals uit uw sector, kunt u doeltreffender prospecteren en bouwt u duurzame relaties op.

Hoe?

Onze applicatie zet groepjes van personen die elkaar reeds kennen ertoe aan om zich tot andere mensen te richten. Een eerste stap die evenwel fundamenteel is. Vervolgens krijgt het aldus nieuw gevormde groepje een gezamenlijke goal, wat de deelnemers ertoe zal aanzetten om de neuzen in dezelfde richting te plaatsen . Het definiëren van een gezamenlijk doel, ondanks het feit dat de functies of activiteiten van de deelnemers niet onmiddellijk aan elkaar gelinkt zijn – en vooral wanneer het ludiek wordt opgevat – zal hen aantonen dat samenwerken absoluut mogelijk is. En zoals in elk spel worden deelnemers gedreven door hun competitiegeest en het absoluut willen winnen van een  prijs. Eens deze zogeheten “flow” is bereikt (zie onze case studies voor meer informatie) kunnen we overgaan tot het hoogtepunt van de avond: het concrete engagement van de spelers ten overstaan van elkaar.

Maatwerk

Voor dit concept is maatwerk van het grootste belang. De activiteit moet worden afgestemd op de thema’s, profielen, doelstellingen en boodschappen. Samen met u wordt de inhoud op punt gesteld om te komen tot een event dat als uniek zal worden ervaren.

Tijd om de hoofden bij elkaar steken!

 

Foto's