Beter brainstormen dankzij de serious games

De challenge: een team tijdens een buiten-event aan het brainstormen krijgen

Toen we de vraag kregen van een klant om een activiteit op maat te ontwikkelen die hen een uitdaging leek, hebben we niet geaarzeld.

De uitdaging: alle troeven van een  team event in openlucht koppelen aan een brainstorming om zo het management concrete elementen van reflectie aan te reiken.

We hebben meteen toegehapt.

In serious games we trust!

Sportieve proeven als strategisch ingrediënt

De klant in kwestie was Decathlon, dus moesten we meteen werk maken van een geslaagd hoofdingrediënt: sportieve proeven.

We hebben onze op maat ontwikkelde animatie opgesteld in een bos ten zuiden van Antwerpen.

De deelnemers waren verdeeld in groepjes van 6.  Elk team kreeg een tablet touch die in eerste instantie dienst deed als gids in het bos. Er werd gebruik gemaakt van geolokalisatie.

Ze moesten zo snel mogelijk virtuele punten terugvinden waar er sportieve proeven moesten worden afgelegd.

 

Meer dan louter fysische proeven

Maar de teams moesten meer doen dan louter fysische proeven afleggen, er moest ook worden gebrainstormd over specifieke bedrijfsgerelateerde thema’s en hun standpunt daarover.

Dit kon gaan van een reflectie over een ontwikkeld product tot het beheer van een rayon of de toekomst van de persoon in kwestie en haar of zijn ambities binnen de groep.

De magie van de tablet touch

De magie van de tablet touch als tool bij serious games is dat hij aanzet tot het zich vrij uitdrukken.

De tablet zet aan tot reflectie zonder de dwingende kracht en controle van een fysisch persoon – ongeacht of dit nu een overste of een coach is -.

Op die manier wordt er veel vrijer gebrainstormd en kan er een stuk verder worden gegaan.

Bovendien is de tablet een echte spons die informatie zuigt.

Met respect voor de anonimiteit kan via de tablet een veelheid aan ongefilterde gegevens worden verzameld die nadien kunnen worden gebruikt om tot een  groepsvisie te komen, en om strategische beslissingen te helpen nemen met kennis van zaken.

De vinger aan de pols?

  • Je wil tot doeltreffendere brainstormings komen?
  • Je streeft naar een bottom-up communicatie in je onderneming maar weet niet goed hoe eraan te beginnen?

Neem contact met ons op, samen werken we een oplossing op maat uit.

Gelijkaardig aan deze hier of compleet anders! The sky is the limit bij ons.

Gerelateerde activiteiten